Bel HeartLife

BEDRIJVEN

‘Hart voor de zaak’

HeartLife zet zich in voor de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen organisaties. De gezondheid en het welzijn van het personeel beïnvloedt de productiviteit op de werkvloer en speelt een belangrijke rol bij het langer kunnen en willen doorwerken. Een gezonde medewerker is minder vaak ziek en daarmee bespaart u al snel €400,- per dag.

Laat ons uw werknemers inspireren en motiveren!

Health Check

Een gezondheidscheck is een mooi middel om gezondheid van medewerkers in kaart te brengen. >>>

Re-integratie

Multidisciplinaire begeleiding bij re-integratie en cardiale revalidatie. Lees meer …

Lezingen & Workshops

We geven inspirerende en interactieve lezingen en workshops over werkgeluk, stress, vitaliteit, bevlogenheid, leefstijl >>>