Klachtenregeling HeartLife

Alle medewerkers van HeartLife Klinieken zetten zich ervoor in om de patiënt tijdens het bezoek zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat een patiënt een negatieve ervaring opdoet of dat de behandeling of organisatie niet voldoet aan de verwachting.

HeartLife Klinieken staat open voor vragen, opmerkingen van patiënten en gebruikt deze om de kwaliteit van zorgverlening op een hoog niveau te houden.

Wie kunnen er klagen?

Als u patiënt bent (geweest) kunt u klagen over uw behandeling, verzorging of de organisatie van HeartLife Klinieken. Bent u geen patiënt dan kunt u alleen een klacht indienen namens een patiënt. Die patiënt moet u daar dan wel schriftelijk toestemming voor gegeven hebben. Als een patiënt overleden is, kunnen de directe nabestaanden van die patiënt een klacht indienen.

De eenvoudigste oplossing

U kunt in de meeste gevallen het snelst tot een oplossing komen als u uw vraag of klacht rechtstreeks bespreekt met degene die naar uw mening de klacht veroorzaakt heeft of daarvoor verantwoordelijk is. Er kan dan tijdens uw polikliniekbezoek een oplossing gezocht worden. Leidt dit niet tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u uiteraard alsnog van een van de andere hierna beschreven mogelijkheden gebruik maken.

Klachtencommissie

Als het niet lukt uw klacht met de betrokken medewerker te bespreken of als u dit moeilijk vindt, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie. De klachtencommissie is onafhankelijk. U kunt uw klacht zowel telefonisch, schriftelijk als per e-mail indienen. U kunt ook een afspraak maken voor een gesprek. Met een van de medewerkers van de klachtencommissie kunt u uw klacht bespreken. Zij informeren u over de mogelijkheden om uw klacht te behandelen, zodat u daarin een keuze kunt maken. In het algemeen verzoeken zij u bij verdere behandeling van uw klacht, deze op schrift te stellen. Indien nodig kunnen zij u daarbij ondersteunen.

Wilt u het reglement van de klachtencommissie inzien? Klik hier.

 Klachtenregeling HeartLife