Onderzoeken

Onderzoeken

ecg-rood

Rust-ECG

Een ECG wordt ook wel hartfilm genoemd. De hartfilm laat de elektrische activiteit van het hart zien in de vorm van een grafiek.

Vaatonderzoek halsslagader

Met een echografisch onderzoek van de halsvaten kan worden waargenomen of er vernauwingen in de halsvaten of onregelmatigheden in de vaatwanden van de (slag)aders zitten.

Echocardiogram

Een echocardiogram is een echo van het hart. De echografist kan met behulp van de beelden zien of er sprake is van een lekkage of vernauwing.

inspanningsonderzoek

Inspanningsonderzoek

Bij de fietstest wordt een hartfilm gemaakt terwijl u fietst. Hierbij wordt uw hartritme en bloeddruk gemeten en kan gecontroleerd worden of uw hart zuurstoftekort heeft bij inspanning

Labonderzoek

Bij het bloedonderzoek worden onder andere de cholesterolwaarden, de nierfunctie, glucose, ijzergehalte en de werking van uw schildklier onderzocht.

hartonderzoek

24-uurs bloeddrukmeting

Bij dit onderzoek wordt de bloeddruk elk half uur gedurende 24 uur gemeten, hierdoor kan een goede indruk van de bloeddruk worden verkregen.

24-uurs hartritme-registratie

Met behulp van een klein kastje wordt gedurende 24 uur het hartritme geregistreerd, hiermee kunnen onregelmatigheden in het hartritme worden opgespoord.