Passie voor preventie & aandacht voor het vrouwenhart

Bel HeartLife

WELKOM BIJ HEARTLIFE

HeartLife behandelt en begeleidt mensen met hartklachten, vanuit een passie voor preventie. Bij HeartLife hebben we speciale aandacht voor het vrouwenhart. Wij helpen uw hart gezond te houden!

Coronavirus onze maatregelen

Vanwege de ontwikkelingen omtrent het coronavirus heeft HeartLife Klinieken maatregelen genomen eventuele besmetting (voor zover mogelijk) te voorkomen. De maatregelen houden het volgende in:

  • Heeft u (lichte) klachten zoals koorts, hoesten, kortademigheid of andere griepverschijnselen?
  • Heeft u in uw directe omgeving mensen met een verdenking op besmetting met het coronavirus?

Dan kan uw afspraak bij Heartlife Klinieken GEEN doorgang vinden! Wij benaderen al onze patiënten actief telefonisch en via de mail met deze vragen. De veiligheid van onze zorg is mede afhankelijk van uw medewerking!

Verder vragen wij in het kader van uw en onze veiligheid om geen partner, begeleider of kinderen mee te nemen naar de kliniek.

Wij adviseren u de huisarts of GGD te bellen als u denkt dat u besmet bent of in aanraking bent geweest met iemand die besmet is met het coronavirus.  Als u bewezen niet besmet bent, plannen wij de afspraak opnieuw in.

Heeft u behoefte aan meer informatie? Kijkt u dan op de website van het RIVM voor de actuele stand van zaken omtrent corona.

Als u daarna nog vragen heeft, belt u dan met het landelijke informatienummer: 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 uur tot 20:00 uur.

Het rode kruis heeft inmiddels ook een telefoonnummer geopend om uw vragen omtrent de maatregelen rondom het Corona virus te beantwoorden. Het nummer is 070-4455888.
Deze lijn is bedoeld voor kwetsbare mensen zoals ouderen, die door de corona-uitbraak hun huis niet uit kunnen. Maar ook voor zieken en de mensen in hun omgeving. Het nummer kan ook worden gebeld voor praktische tips.

Het zijn onzekere tijden waarin ieder van ons de persoonlijke gevolgen ondervindt. Mensen met hart- en vaataandoeningen en hun naasten hebben in deze dagen een grote behoefte aan relevante informatie. Op de website www.harteraad.nl kunt u heel veel informatie vinden. Nog vragen? Bel 088 1111 661

Medicijntekorten

Al geruime tijd zijn er medicijntekorten in de Nederlandse apotheken en dit gaat vanwege de coronacrisis nijpender worden. Wordt u geconfronteerd met een medicijn dat (tijdelijk) niet leverbaar is? Dan zal uw apotheek u een alternatief aanbieden. U kunt hiervan zonder tussenkomst van HeartLife Klinieken gebruik maken.

HeartLife nieuws