Passie voor preventie & aandacht voor het vrouwenhart

Bel HeartLife

WELKOM BIJ HEARTLIFE

HeartLife behandelt en begeleidt mensen met hartklachten, vanuit een passie voor preventie. Bij HeartLife hebben we speciale aandacht voor het vrouwenhart. Wij helpen uw hart gezond te houden!

Coronavirus onze maatregelen

Vanwege de ontwikkelingen omtrent het coronavirus heeft HeartLife Klinieken maatregelen genomen eventuele besmetting (voor zover mogelijk) te voorkomen. De maatregelen houden het volgende in:

  • Heeft u (lichte) klachten zoals koorts, hoesten, kortademigheid of andere griepverschijnselen?
  • Heeft u in uw directe omgeving mensen met een verdenking op besmetting met het coronavirus?

Dan kan uw afspraak bij Heartlife Klinieken GEEN doorgang vinden! Wij benaderen al onze patiënten actief telefonisch en via de mail met deze vragen. De veiligheid van onze zorg is mede afhankelijk van uw medewerking!

Verder vragen wij in het kader van uw en onze veiligheid om geen partner, begeleider of kinderen mee te nemen naar de kliniek.

Wij adviseren u de huisarts of GGD te bellen als u denkt dat u besmet bent of in aanraking bent geweest met iemand die besmet is met het coronavirus.  Als u bewezen niet besmet bent, plannen wij de afspraak opnieuw in.

Medicijntekorten

Al geruime tijd zijn er medicijntekorten in de Nederlandse apotheken en dit gaat vanwege de coronacrisis nijpender worden. Wordt u geconfronteerd met een medicijn dat (tijdelijk) niet leverbaar is? Dan zal uw apotheek u een alternatief aanbieden. U kunt hiervan zonder tussenkomst van HeartLife Klinieken gebruik maken.

HeartLife nieuws