Raad van Toezicht

HeartLife kent een Raad van Toezicht. Haar voornaamste taak is het toezicht houden op de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg voor patiënten van Heartlife.

 

  • realiseren van de doelstelling van HeartLife;
  • werking van de controlesystemen;
  • strategie en de risico’s;
  • financiële verslaglegging;
  • kwaliteit en veiligheid van zorg bij HeartLife;
  • naleving van wet- en regelgeving;
  • verhouding met belanghebbenden;
  • het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording;
  • uitvoering geven aan maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van HeartLife.


Leden

Bas Tomassen, voorzitter
Jeanine Roeters van Lennep