Raad van Toezicht

HeartLife kent een Raad van Toezicht. Haar voornaamste taak is het toezicht houden op de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg voor patiënten van Heartlife.

 

  • realiseren van de doelstelling van HeartLife;
  • werking van de controlesystemen;
  • strategie en de risico’s;
  • financiële verslaglegging;
  • kwaliteit en veiligheid van zorg bij HeartLife;
  • naleving van wet- en regelgeving;
  • verhouding met belanghebbenden;
  • het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording;
  • uitvoering geven aan maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van HeartLife.

Leden

Bas Tomassen, voorzitter
Jeanine Roeters van Lennep

Wet normering topinkomens (WNT)

Klik hier voor meer info.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.