Afspraak Maken

U kunt contact met de kliniek opnemen voor het maken van een afspraak.

Bent u zorgverlener en wilt u een patiënt doorverwijzen? Dan kan met ons verwijsformulier.

Wij spreken de belangrijkste zaken (telefonisch) met u door en u ontvangt van ons daarna nog een mail met alle informatie.

Laat u zich via uw zorgverzekeraar goed informeren over de kosten die u mogelijk zelf betaalt en onder welke voorwaarden. Ook een verwijsbrief van uw (huis)arts zal van belang zijn.

Actuele wachttijd

De actuele wachttijd voor een 1e consult is momenteel 120 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.