Afspraak Maken

U kunt contact met de kliniek opnemen voor het maken van een afspraak.

Bent u zorgverlener en wilt u een patiënt doorverwijzen? Dan kan met ons verwijsformulier.

Wij spreken de belangrijkste zaken (telefonisch) met u door en u ontvangt van ons daarna nog een mail met alle informatie.

Laat u zich via uw zorgverzekeraar goed informeren over de kosten die u mogelijk zelf betaalt en onder welke voorwaarden. Ook een verwijsbrief van uw (huis)arts zal van belang zijn.

Op dit moment heeft onze kliniek voor nieuwe patiënten een wachttijd van vier maanden. Als u het idee heeft dat uw bezoek aan onze kliniek niet zo lang kan wachten, neemt u dan contact op met uw huisarts voor een alternatief.