Verzekering & Kosten

  • verzekerde zorg
  • kosten
  • eigen risico
  • wat is een DBC?
  • kosten extra leefstijlbegeleiding
  • kosten fysiotherapie


Verzekerde zorg

De specialistische cardiologische zorg van HeartLife is verzekerde zorg. Dit betekent dat wanneer u verzekerd bent en een verwijzing heeft van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist, u recht heeft op (gedeeltelijke) vergoeding van uw zorgverzekeraar.

HeartLife heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, maar de meeste verzekeraars kennen een vrije artsenkeuze. Hoe hoog de vergoeding van uw zorgverzekeraar precies is, is afhankelijk van uw polis. Het is dus goed mogelijk dat u zelf ook een bedrag betaalt. Laat u zich goed informeren door uw zorgverzekeraar.

Vooral wanneer u een budgetpolis of een naturapolis heeft, is het goed om eerst uw verzekeringsvoorwaarden te raadplegen.

Houd u dus rekening met een eventuele eigen bijdrage én dat de vergoeding eerst verrekend wordt met uw eigen risico.

De factuur van HeartLife ontvangt u persoonlijk en per email of post. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar.

Kosten

Een uitgebreid cardiologisch consult van 2 uur kost € 500,-. Een kort consult van 1 uur kost € 275,-. Afhankelijk van het eerste contact en de verwijzing van uw (huis)arts, wordt bepaald welk consult voor u van toepassing is. In de meeste gevallen is bij de eerste afspraak sprake van een uitgebreid cardiologisch consult.

Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar de kosten van het onderzoek wil weten om te bepalen voor welke vergoeding u in aanmerking komt. U kunt hen dan bovengenoemde bedragen melden of verwijzen naar het tarievenoverzicht.

Eigen risico

Iedereen vanaf 18 jaar betaalt een verplicht eigen risico. Dit heeft de overheid bepaald en geldt voor alle verzekeraars. Het verplichte eigen risico is het bedrag dat de patiënt zelf moet betalen, voordat hij een vergoeding krijgt van de zorgverzekeraar. Voor 2017 is dit verplichte eigen risico vastgesteld op €385,-.

Wat is een DBC?

Een DBC is het totale traject vanaf de diagnose tot en met de (eventuele) behandeling. Sinds 1 januari 2005 worden behandelingen voor medisch specialistische zorg, waaronder de cardiologische zorg bij HeartLife gefinancierd via zogenoemde Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s). Diagnose en behandeling leiden samen tot een prijs en een code: de zogenoemde DBC-prestatiecode. Meer informatie kunt u vinden op www.nza.nl.

Kosten extra leefstijlbegeleiding (Memberships)

Medische Leefstijlbegeleiding is altijd een belangrijk onderdeel van de reguliere zorg bij HeartLife. Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan de diverse HeartLife Memberships en Modulen. De kosten hiervoor vallen over het algemeen niet onder de verzekerde zorg. Lees hier wat de mogelijkheden en kosten zijn.

Kosten fysiotherapie

Aanvullend op de cardiologische zorg bij HeartLife is het mogelijk dat in het behandelplan fysiotherapie wordt voorgesteld. De fysiotherapie bij HeartLife wordt (gedeeltelijk) vergoed als u hiervoor aanvullend verzekerd bent. U kunt deze link raadplegen voor een overzicht van de kosten. HeartLife heeft ook voor fysiotherapie geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dus ook hier geldt ons advies om goed uw polisvoorwaarden te lezen.