Verzekering & Kosten

Informeer uzelf goed over de voorwaarden van uw zorgverzekering en voorkom daarmee dat u voor financiële verrassingen komt te staan.

 • verzekerde zorg
 • factuur van HeartLife
 • kosten
 • eigen risico
 • wat is een DBC?

Verzekerde zorg

De specialistische cardiologische zorg van HeartLife is verzekerde zorg. Dit betekent dat wanneer u verzekerd bent en een verwijzing heeft van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist, u recht heeft op (gedeeltelijke) vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Hoe hoog de vergoeding van uw zorgverzekeraar precies is, is afhankelijk van uw polis en welk marktconform tarief zij hanteren. Zorgverzekeraars zullen veelal 70% tot 100% van het marktconforme tarief vergoeden van deze factuur.  Laat u zich goed informeren door uw zorgverzekeraar. Vooral wanneer u een budgetpolis of een naturapolis heeft, is het goed om eerst uw verzekeringsvoorwaarden te raadplegen.

Houdt u er dus rekening mee dat niet in alle gevallen 100% vergoed wordt én dat de vergoeding eerst verrekend wordt met uw eigen risico.

Wilt u meer informatie over vergelijken/overstappen verzekeraar? Lees verder.

Factuur van HeartLife

De factuur van HeartLife ontvangt u 90 dagen na uw bezoek.

HeartLife heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u het factuur bedrag binnen 30 dagen rechtstreeks overmaakt naar Stichting HeartLife onder vermelding van het factuurnummer. De factuur kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar. Lees hier de meest gestelde vragen (FAQ) over onze facturen.

Kosten

Eerste afspraak volledig cardiologisch onderzoek

Kosten: € 687,50 (m.i.v. 1 januari 2024).

 • Cardioloog
 • Bloeddrukmeting
 • ECG
 • Echocardiografie (echo van het hart en/of halsvaten)
 • Inspanningstest (fietstest onder ECG en bloeddruk controle)

Duur afspraak: ongeveer twee uur.

Vervolgonderzoek inspanningstest op de fiets

Kosten: € 687,50 (m.i.v. 1 januari 2024).

 • Cardioloog
 • Bloeddrukmeting
 • ECG
 • Inspanningstest (fietstest onder ECG en bloeddruk controle)

Duur afspraak: ongeveer een uur.

Vervolgonderzoek echo van hart en/of halsvaten

Kosten: € 687,50 (m.i.v. 1 januari 2024).

 • Cardioloog
 • Bloeddrukmeting
 • ECG
 • Echocardiografie (echo van het hart en/of halsvaten)

Duur afspraak: ongeveer een uur.

Vervolgonderzoek kort consult

Kosten: € 330,- (m.i.v. 1 januari 2024).

 • Cardioloog
 • Bloeddrukmeting
 • ECG

Afhankelijk van het eerste contact en de verwijzing van uw (huis)arts, wordt bepaald welk consult voor u van toepassing is. In de meeste gevallen is bij de eerste afspraak sprake van een uitgebreid cardiologisch consult.

Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar de kosten van het onderzoek wil weten om te bepalen voor welke vergoeding u in aanmerking komt. U kunt hen dan bovengenoemde bedragen melden of verwijzen naar het Tarievenoverzicht. Klikt u hier.

Eigen risico

Iedereen vanaf 18 jaar betaalt een verplicht eigen risico. Dit heeft de overheid bepaald en geldt voor alle verzekeraars. Het verplichte eigen risico is het bedrag dat de patiënt zelf moet betalen, voordat hij een vergoeding krijgt van de zorgverzekeraar. Voor 2024 is dit verplichte eigen risico wederom vastgesteld op € 385,-.

Wat is een DBC?

De cardiologische zorg bij HeartLife wordt gefinancierd/vergoed via een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is het totale traject vanaf de diagnose tot en met de (eventuele) behandeling. Diagnose en behandeling leiden samen tot een prijs en een code: de zogenoemde DBC-prestatiecode. Meer informatie kunt u vinden op www.nza.nl.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.