Doel & Missie

HeartLife is een  Expertise Centrum voor hart en Gezondheid. We willen sterfte bij vrouwen -en natuurlijk ook mannen- terugdringen, als gevolg van (onbegrepen) hartklachten.

Daarnaast zetten we ons in om gezondheid bevorderend gedrag te promoten.

Educate | Empower | Exercise & Eat Well

Onze aandacht en kernwaarden :

  • persoonlijk
  • onderzoek, diagnose en behandelplan in 1 keer (‘one-stop-shop’)
  • aandacht voor preventie en leefstijl
  • laagdrempelig
  • medical infotainment promoten (HeartLife Magazine)
  • ‘nudgen’ (stimuleren van persoonlijke verantwoordelijkheid)

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.