Het maken van een eerste afspraak

Hartelijk dank voor uw interesse in onze kliniek. Voor het maken van een afspraak bij ons in de kliniek heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist. In de verwijsbrief moet duidelijk staan wat de reden van doorverwijzing is. Indien van toepassing graag met een brief waar uw cardiale voorgeschiedenis en eventuele behandeling in staat. Deze verwijzing kan worden verzonden via deze link . Let op: Alleen in te vullen door de verwijzer.

U kunt uw verwijsbrief ook in laten sturen via onze mail info@heartlife.nl.

Als wij de verwijzing en informatie hebben ontvangen, wordt deze samen met dr. Janneke Wittekoek, cardioloog, beoordeeld. Daarna nemen wij telefonisch contact met u op om een eerste afspraak bij ons in de kliniek in te maken.

Laat u zich via uw zorgverzekeraar goed informeren over de kosten die u mogelijk zelf betaalt en onder welke voorwaarden.

Wanneer kunt u terecht?

Er is momenteel een wachttijd van drie maanden. Vanaf medio maart 2024 plannen wij nieuwe patiënten in. Houdt u hier rekening mee.

Afspraak verzetten of afzeggen

Het is mogelijk om uw afspraak bij HeartLife te verzetten. Laat dit dan uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch (030-4100201) of via de mail aan ons weten. Wij plannen met u dan een nieuwe datum.

Als u niet op uw afspraak bij HeartLife verschijnt of de afspraak niet tijdig afzegt (minimaal 24 uur van te voren), kunnen wij u € 50,- in rekening brengen. Dit wordt ook wel het ‘no-show tarief’ genoemd. Dit bedrag moet u zelf betalen. U kunt dit niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

 • Zet uw afspraak bij HeartLife direct in uw agenda.
 • Zorg dat de contactgegevens die wij van u hebben juist zijn, zodat u altijd bereikbaar bent.
 • Wij zijn in het weekend niet bereikbaar, dus houdt u hier rekening mee bij afspraken op maandag.

Uw eerste bezoek in de kliniek

HeartLife werkt met het ONE-STOP-SHOP principe: dit betekent dat er én een diagnose én een behandelplan in twee uur wordt gerealiseerd. Een prettig idee dat u direct de uitslag heeft.

Wat neemt u mee?

 • verzekeringspas
 • identiteitsbewijs
 • verwijsbrief van uw (huis)arts
 • recent medicatie overzicht (via apotheek op te vragen)
 • uitslagen van eerdere, hart gerelateerde onderzoeken
 • de uitslagen van bloedonderzoek (indien er de laatste drie maanden nog bloed bij u is afgenomen)
 • makkelijk zittende (sport)kleding (voor evt. fietstest)

Mag u iemand meenemen?

Vanwege de coronamaatregelen willen wij momenteel het aantal personen in de kliniek zo klein mogelijk te houden. Het is daarom niet toegestaan om iemand mee te nemen naar uw afspraak.  Als u het fijn vindt als er iemand meeluistert tijdens het eindgesprek met dr. Janneke Wittekoek, cardioloog, mag uw partner en/of begeleider erbij aanwezig zijn. Laat het ons van tevoren weten.

De onderzoeken

Na het inschrijven in onze kliniek gaat u mee met de verpleegkundige voor het intakegesprek, bloedafname en een ECG (hartfilm). Hierna wordt er een echo van het hart en de halsvaten gemaakt. Tot slot een inspanningstest (op de fiets).

Nadat deze onderzoeken zijn afgerond, heeft u aansluitend een eindgesprek met de cardioloog waarbij de uitslagen, een voorlopige diagnose en een behandelplan worden besproken.

Als u bij HeartLife Klinieken onder behandeling bent kan het zijn dat uw gegevens (uiteraard anoniem) worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Op het intakeformulier kunt u aangeven als u dit niet wenselijk vindt.

We nemen uw privacy en vertrouwelijkheid zeer serieus en zullen uw persoonlijke informatie nooit delen zonder uw toestemming. Als u vragen heeft over hoe uw gegevens worden gebruikt, neem dan gerust contact op met uw behandelaar of onze kliniek manager. We zijn toegewijd om u te helpen en uw privacy te beschermen.

Vervolgafspraken

Afhankelijk van de diagnose is er aantal mogelijkheden:

 • leefstijlbegeleiding
 • 24-uurs hartritme-registratie
 • 24 uurs bloeddrukmeting
 • thuismeten
 • een tweede afspraak in de kliniek
 • extra onderzoek in het ziekenhuis
 • (telefonisch) verpleegkundig spreekuur
 • email contact
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.