‘Hart voor goede zorg’

HeartLife is een Expertise Centrum voor hart en Gezondheid, waarnaar kan worden verwezen door huisartsen en andere specialisten.

In de HeartLife Academie bieden we her- en bijscholing aan voor professionals uit de zorg met colleges en een online leeromgeving.

Verwijzen
Wilt u een patiënt aan ons
verwijzen?

E-learning
De HeartLife Academie biedt geaccrediteerde
online bijscholingen aan.

het vrouwenhart

Het Vrouwenhart
Bij vrouwen uiten hartklachten zich
vaak anders dan bij mannen.

Colleges
Cardiologe Janneke Wittekoek geeft colleges.

Zorgpartners
HeartLife werkt samen met verschillende zorgpartners.

Corporate Cardiac Care
Cardiologe Janneke Wittekoek geeft webinars.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.