Privacy

Alle medewerkers van HeartLife ondertekenen bij indiensttreding een geheimhoudingsverklaring.

Alle persoonlijke en medische gegevens die bij uw bezoek aan HeartLife zijn verkregen worden opgeslagen in een beveiligd databestand. De gegevens vallen onder de medische geheimhoudingsplicht en zullen nooit zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden.