Privacy

Alle medewerkers van HeartLife ondertekenen bij indiensttreding een geheimhoudingsverklaring.

Alle persoonlijke en medische gegevens die bij uw bezoek aan HeartLife zijn verkregen worden opgeslagen in een beveiligd databestand. De gegevens vallen onder de medische geheimhoudingsplicht en zullen nooit zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden.

Digitale communicatie met HeartLife 

In het kader van de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) die per 25 mei van start gaat, is HeartLife Klinieken verplicht om via een extra beveiligde mailverbinding te communiceren. Sinds februari 2018 werkt HeartLife met KPN Zorg Messenger. Zo kunnen wij in een vertrouwde omgeving met onze patiënten communiceren.

Bent u patiënt bij HeartLife of komt u binnenkort dan ontvangt u een uitnodiging van HeartLife om via KPN Zorg Messenger te communiceren. Het is van belang dat u deze uitnodiging accepteert, zodat u digitaal contact met HeartLife kunt onderhouden.

Wilt u geen gebruik maken van Zorg Messenger, dan is het helaas niet mogelijk om digitaal contact met HeartLife te hebben.

Bekijk hieronder hoe het werkt.