HeartLife houdt het nieuws over het Corona virus goed in de gaten

In verband met het Corona virus vragen wij de patiënten die een afspraak bij ons in de kliniek hebben gemaakt, zich te houden aan onderstaande richtlijnen:

 • Blijf thuis als u zich onwel begint te voelen, zelfs met milde symptomen zoals hoofdpijn en lichte loopneus, tot u herstelt.
  Waarom? Door contact met anderen en bezoeken aan medische faciliteiten te vermijden, kunnen deze faciliteiten effectiever werken en u en anderen mogelijk beschermen tegen het Corona virus en andere virussen.
 • Als u koorts heeft, hoest en ademhalingsproblemen ontwikkelt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen, omdat dit te wijten kan zijn aan een luchtweginfectie of een andere ernstige aandoening. Bel van tevoren en vertel uw huisarts over recente reizen of contact met reizigers.
  Waarom? Als u van tevoren belt, kan uw zorgverlener u snel naar de juiste zorginstelling leiden. Dit helpt ook om mogelijke verspreiding van het Corona virus en andere virussen te voorkomen.
 • Volgt u verder de berichtgeving in de media.

Vanaf begin januari 2021 is de vaccinatie tegen het coronavirus gestart. Er verschijnen veel berichten in de media. Ook veel hart- en vaatpatiënten hebben hier vragen over. Lees hieronder de antwoorden op veel gestelde vragen.

Kan HeartLife een verklaring afgeven over de urgentie van vaccinatie bij mij als patiënt?

Nee. HeartLife heeft geen rol in het vaccinatieproces en de bepaling van vaccinatie urgentie. De huisarts heeft van het Ministerie van VWS de opdracht gekregen om patiënten te vaccineren, waarbij de hoog risicopatiënten voorrang krijgen. De huisarts ontvangt de brief van dr. Wittekoek en op basis hiervan kan de huisarts een inschatting maken van de kwetsbaarheid van de patiënt voor COVID19.

Kan ik mij ondanks mijn hartklachten en/of medicatie laten vaccineren tegen COVID-19?

Ja. Iedereen die GEEN absolute contra-indicatie voor één van de bestanddelen van het vaccin heeft, kan zich laten vaccineren tegen COVID-19. Ook na een doorgemaakte COVID-19 infectie is vaccineren aan te raden, mits de infectie langer dan 4 weken geleden is.

Ik gebruik antistolling. Kan ik mij laten vaccineren tegen COVID-19?

Ja. Een vaccinatie kan ook bij gebruik van bloedverdunners veilig.

Let op: dit geldt alleen voor patiënten die bloedverdunning gebruiken en door de trombosedienst worden gecontroleerd. Alle andere bloedverdunners kunnen zonder probleem worden gebruikt rondom de vaccinatie.

Heeft u een uitnodiging voor het Corona-vaccin gekregen? Geef de datum door aan de trombosedienst. Zij kunnen u verder adviseren.

Ik heb een erfelijke hartziekte. Kan ik mij laten vaccineren tegen COVID-19?

Ja. Wij adviseren iedereen om zich te laten vaccineren tegen het Coronavirus (tenzij er een allergie is voor een van de bestanddelen van het vaccin). Dit advies geldt dus ook voor de volgende patiëntgroepen:

 1. Alle patiënten met Brugada syndroom.
 2. Alle patiënten met het congenitaal lange-QT syndroom (Er zijn hierop uitzonderingen)
 3. Alle patiënten met een andere erfelijke hartziekte én daarnaast hartritmestoornissen of hartfalen. HeartLife Klinieken adviseert alle patiënten met een erfelijke hartziekte om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.

Er zijn extra aandachtspunten voor patiënten met Brugada syndroom of lange QT-syndroom (LQTS)

 1. Op dit moment is er geen voorkeur voor een bepaald vaccin. Als toch blijkt dat de vaccins onderling verschillen in bijwerkingenprofiel kan dat advies veranderen.
 2. Koorts is van belang voor patiënten met Brugada syndroom en/of natriumkanaal mutatie (SCN5A). Daarom wordt geadviseerd om patiënten met een afwijkend ECG of patiënten met een SCN5A mutatie voorzorgsmaatregelen te nemen voor de vaccinatie. Start met 1000 mg paracetamol 1 uur voor de vaccinatie en neem 2-3 dagen na de vaccinatie 3x daags 1000 mg. Voor overige patiënten is het advies om hun temperatuur in de gaten te houden en paracetamol innemen bij verhoging vanaf 38⁰C.
 3. Patiënten met Brugada syndroom hebben een kans op hartritmestoornissen bij koorts. Omdat COVID een verhoogde kans op koorts geeft; adviseren wij voorrang bij de vaccinatie op medische indicatie.
 4. Tijdens zwangerschap wordt geadviseerd niet te vaccineren.
 5. In geval van een ernstige allergische reactie kan bij LQTS geen adrenaline (EpiPen) worden gegeven. Patiënten met LQTS en een ernstige vorm van allergie kunnen niet bij huisarts of GGD gevaccineerd worden, maar moeten eerst contact opnemen met hun cardioloog.
 6. Als u niet weet of u een SCN5A mutatie heeft, kunt u dit navragen bij uw behandelend cardioloog.

Op de website van de Nederlandse Hartstichting vindt u nog meer vragen en antwoorden over vaccinatie en corona. Klikt u hier.

HeartLife logo

Waarom HeartLife?

YOUR HEART = YOUR LIFE

Leefstijl & Preventie

Leefstijl & Preventie

80% van de hart- en vaatziekten
kunnen worden voorkomen door
een gezonde leefstijl.

Eerste Afspraak & Onderzoeken

Bent u benieuwd hoe uw eerste
afspraak bij HeartLife verloopt?

het vrouwenhart

Het Vrouwenhart

Bij vrouwen uiten hartklachten zich
vaak anders dan bij mannen.

Verzekering & Kosten

Verzekering & Kosten

Lees hier alles over de kosten van uw
bezoek, eigen bijdrage en eigen risico.

Heartlife Magazine

HeartLife Magazine

Goede medische informatie kan
wel wat glamour gebruiken!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.