In media

Janneke Focus Cura Maxima

Donderdag 15 mei stond er een speciaal bezoek op de agenda. Het Futurelab voor de Zorg, een recent gestart onderdeel van Focus Cura, ontving die middag namelijk koninklijk bezoek. Koningin Máxima bezocht de eHealth en domotica broedplaats voor zorgprofessionals, patiënten en kennisinstellingen.

Samen nadenken over de toekomst

In het Futurelab draait het om samen nadenken over de toekomst van de zorg. Er wordt vooral gekeken naar welke technologieën er al zijn – en nog gaan komen- en hoe je die in kunt zetten om de zorg te verbeteren. In dit lab worden innovatieve zorgoplossingen en -technieken ontwikkeld en getest, waardoor ouderen en chronisch zieken zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Volgens Daan Dohmen, directeur van Focus Cura, had het bezoek van de Koningin aan Focus Cura twee redenen: E-health is relevant voor de maatschappij als geheel. Het is voor iedereen van belang om te begrijpen wat het inhoudt en welke eventuele risico’s er aan deze nieuwe vormen van zorg zijn verbonden. Uiteindelijke is het voor ieder van belang. Dr. Janneke Wittekoek nam bijvoorbeeld deel aan het debat. Dr. Wittekoek is gespecialiseerd in onder andere preventie – een onderwerp dat vanzelfsprekend ook aan bod kwam. “Hoe zorg je dat mensen gezond blijven en blijvend hun levensstijl aanpassen?”. Daarnaast werd er volgens Dohmen ook gesproken over de rol van Nederland als koploper in zorginnovatie ten opzichte van de rest van de wereld.

HeartLife en Focus Cura

HeartLife werkt aan innovatieve zorgconcepten zodat onze patiënten zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven. Hiervoor heeft HeartLife een samenwerking met Focus Cura Zorginnovatie BV, trendsetter in Nederland waar het gaat over Zorg op Afstand en thuismonitoring. Zo werkt Heartlife mee aan de totstandkoming van een unieke ThuismeetApp zodat patiënten via iPad of tablet zelf thuis hun belangrijke vitale waarden in de gaten te houden en direct door te kunnen sturen naar cardioloog of Medische zorgcentrale.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.