In slides

‘Bij Heartlife ligt de nadruk op preventie. Primaire preventie en terugdringing van de klassieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten’. Over preventie en risicofactoren.

 

 

Recommended Posts
Janneke Wittekoek pasen