In Uncategorized

Alle bedragen van de zorgverzekeraars zijn bekend! Vandaar dat het nu mogelijk is om de balans op te maken. Aan jou de moeilijke taak om een keus te maken: blijf ik bij mijn huidige verzekering of stap ik over?

De verplichte Basisverzekering

De Nederlandse basisverzekering is een verplichte zorgverzekering waarbij de verzekerde recht heeft op de dekking van het basispakket. Dit is een door de overheid samengesteld pakket met wettelijke vergoedingen voor allerlei zorgvormen. Ieder jaar opnieuw verandert de inhoud van het basispakket (zie ZorgWijzer.nl). Als je een basis zorgverzekering gaat afsluiten, dan is het niet nodig om vergoedingen te vergelijken. De basisverzekering dekt namelijk alle verstrekkingen die zijn genoemd in het basispakket. Deze is bij iedere zorgverzekeraar gelijk gesteld. Echter, de kosten voor de basisverzekering kunnen wel fors verschillen per zorgverzekeraar. In sommige gevallen kan er zelfs 10 tot 20 euro verschil kan zitten tussen de bedragen van de maandpremies van verschillende zorgverzekeraars. Het kan dus verstandig zijn de premies met elkaar te vergelijken, om te voorkomen dat je teveel betaalt. Het prijs verschil zit hem met name in het type polis en de zorgkeuze die daar bij hoort.

Aanvullende verzekering

Een verzekering is bedoeld om onverwachte kosten te dekken. Hetzelfde geldt voor een aanvullende zorgverzekering. Het risico op onverwachte zorgkosten wordt dan door de zorgverzekeraar gedekt in ruil voor een maandelijkse premie. Als het risico van de verzekerde echter te groot is, met andere woorden, als er (te) veel ‘verwachte’ zorgkosten zijn, zal de zorgverzekeraar vaak besluiten om iemand te weigeren voor het desbetreffende aanvullende pakket. Er vindt dan medische selectie plaats.

Overzicht verzekeraars met medische selectie:  Aevitae, Avero Achmea, De Amersfoortse, ONVZ, VvAA, PNOzorg, Promovendum, National Academic.

Premiestijging

De gemiddelde stijging van de basisverzekering in 2020 komt neer op 2,34 euro per maand, ofwel 28,08 euro op jaarbasis. Dit is een procentuele stijging van 2 procent. Het eigen risico is vastgesteld op €385 euro.

Let op!

Er is wel een belangrijke waarschuwing! De verzekeraars zijn geen grote voorstander van restitutie polissen met vrije artsenkeuze.

Kijk daarom goed naar het voorstel van uw zorgverzekering dat een dezer dagen in uw mailbox of mat verschijnt. Soms wijzigen verzekeraars eenzijdig de voorwaarden en heeft u een probleem als u een ongecontracteerde zorgverlener bezoekt.

De restitutiepolis met vrije zorgkeuze waarmee behandelingen ook bij ongecontracteerde zorg volledig vergoed worden staat bij meer zorgverzekeraars onder druk. Bijvoorbeeld:  schrapte Zilveren Kruis bij labels ProLife en DeFriesland de restitutiepolis uit het aanbod. Menzis verhoogt die maandpremie met €8.

Zorgverzekering kiezen en overstappen

Ga je een nieuwe zorgverzekering kiezen en overstappen? Let dan op het volgende:

 

  • Ieder jaar heb je tussen half november en eind december de tijd om een zorgverzekering te kiezen en over te stappen. Je nieuwe zorgpolis gaat dan automatisch in per 1 januari van het nieuwe jaar. Je oude verzekering wordt automatisch opgezegd?
  • Eventueel kun je ook besluiten om je zorgverzekering voor 1 januari op te zeggen en vervolgens in januari een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. De verzekering gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.

Vragen Heartlife

Bij HeartLife krijgen wij veel vragen over welke verzekering wij aanraden, hier kunnen wij geen uitspraak over doen immers iedereen heeft een andere zorgbehoefte.

Wilt u weten welke verzekering het beste bij u past? Dan raden wij u aan om de website www.zorgwijzer.nl te bezoeken. Hier vindt u begrijpelijke en onafhankelijke informatie over het zorgstelsel. Met behulp van de ‘overstaphulp’ helpen ze u bij het nemen van de juiste beslissingen.

Heel veel succes met je keuze!

 

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.