In blog

Met de zomervakantie voor de deur leek het mij aardig eens wat te schrijven over het vakantiehart. Het is een veelvoorkomende diagnose in de zomermaanden. De term vakantiehart is vrij vertaald vanuit het Engelse “holiday heart” . De definitie luidt: hartritmestoornissen die meestal optreden na een vakantie of een lang weekend waarbij er grote hoeveelheden alcohol zijn genuttigd. Meestal zijn deze ritmestoornissen van voorbij gaande aard, aldus voor het eerst beschreven door dr. P.O. Ettinger in 1978.

Pre-vakantie stress

Het zogenoemde “Holiday Heart Syndroom” komt relatief vaak voor bij gezonde personen zonder hartaandoeningen. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 65% van alle ritmestoornissen bij mensen onder de 65 jaar een variatie zijn van het “holiday heart”. De ritmestoornissen uiten zich in een veelal onregelmatige snelle hartslag en is dus het gevolg van (pre-vakantie) stress, teveel alcohol en uitdroging, of een combinatie hiervan. Eigenlijk is het dus een overprikkeld hart. Meest zijn deze hartkloppingen onschuldig, maar er kan ook boezemfibrilleren ontstaan. Hierbij is er een zeer snelle onregelmatige samentrekking van de boezems en kamers van het hart. Het gevaar van boezemfibrilleren is dat er bloedstolsels kunnen ontstaan. Als de ritmestoornis langer dan paar uur duurt is het daarom noodzakelijk om een arts te raadplegen.

Ideale dosis alcohol

Teveel alcohol is dus slecht voor je hart. Naast een verhoogde kans op ritmestoornissen leidt het tot een hoge bloeddruk, een afwijkend cholesterolgehalte en een dikke buik. Toch is er uit een aantal studies naar voren gekomen dat matig alcohol gebruik ook beschermt tegen hart- en vaatziekten. Wat is dan de “ideale dosis”? Dat is geen eenvoudige vraag. Het is heel lastig om uit de alcohol onderzoeken de ideale dosis vast te stellen. Dit komt voornamelijk door de grote hoeveelheid nadelige effecten van (matig) alcoholgebruik die ik u voor nu maar even zal besparen. De laatste inzichten en ook de richtlijn van de Nederlandse Hartstichting is twee consumpties per dag voor mannen en een consumptie voor vrouwen. Het zogenaamde “binge-drinking” (veel alcohol in korte tijd) kunt u maar beter laten. Ik wens u een heel prettige zomervakantie toe en pas goed op uw hart!

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.