In Uncategorized

De premies 2017 van de zorgverzekeraars zijn bekend. Aan u de moeilijke taak om een keus te maken: blijf ik bij mijn huidige verzekering of stap ik over? Een goede keus maken lijkt haast onmogelijk maar HeartLife wil u graag helpen.

Waarom stappen mensen niet over?
Onderzoek heeft uitgewezen dat iedereen de zorgverzekering belangrijk vindt maar dat slechts 4,2% daadwerkelijk overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Waarom is dat? Allereerst omdat het onmogelijk lijkt om echt te vergelijken; immers vergelijkingssites worden mede betaald door de verzekeraars. Gaat het wel eerlijk? Ten tweede denken mensen dat het een heel gedoe is om over te stappen, dit is niet het geval er is bij alle verzekeraars een overstapservice: de nieuwe verzekering zegt de oude op. Overstappen kan in principe tot 1 januari van het volgende jaar (dus uiterlijk tot en met 24:00 op 31 december). Ten derde denken mensen dat zij wellicht niet worden geaccepteerd omdat zij al een (chronische) aandoening hebben; dit is niet zo, de basisverzekering heeft voor iedereen acceptatieplicht. Verzekeraars hanteren in sommige gevallen echter een medische acceptatie voor de aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering. Dat is vooral het geval bij polissen waarbij de dekking bovengemiddeld is. In dit overzicht is te zien welke zorgverzekeraars een medische acceptatie voeren.

De verplichte Basisverzekering
De Nederlandse basisverzekering is een verplichte zorgverzekering waarbij de verzekerde recht heeft op de dekking van het basispakket. Dit is een door de overheid samengesteld pakket met wettelijke vergoedingen voor allerlei zorgvormen. Ieder jaar opnieuw verandert de inhoud van het basispakket. (zie ZorgWijzer.nl). Als je een basis zorgverzekering gaat afsluiten, dan is het niet nodig om vergoedingen te vergelijken. De basisverzekering dekt namelijk alle verstrekkingen die zijn genoemd in het basispakket. Deze is  bij iedere zorgverzekeraar gelijk gesteld. Echter, de kosten voor de basisverzekering kunnen wel fors verschillen per zorgverzekeraar. In sommige gevallen kan er zelfs 10 tot 20 euro verschil kan zitten tussen de bedragen van de maandpremies van verschillende zorgverzekeraars. Het kan dus verstandig zijn de premies met elkaar te vergelijken, om te voorkomen dat je teveel betaalt. Het prijs verschil zit hem met name in het type polis en de zorgkeuze die daar bij hoort.

Welke verschillende zorgpolissen zijn er?

De naturapolis – De restitutiepolis – De budgetpolis – De combinatiepolis

Hieronder wordt uitgelegd wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen deze polissen.

Naturapolis Restitutiepolis Budgetpolis
Premie Lage tot gemiddelde premie Gemiddelde tot hoge premie Relatief lage premie
Zorgkeuze Ruime keuze uit ziekenhuizen en zorgverleners Vrije keuze uit ziekenhuizen en zorgverleners. Doorgaans is er een groter aanbod specialisten en klinieken gecontracteerd dan bij een naturapolis. Voor (bepaalde) planbare zorgvormen, zoals een knieoperatie, heupoperatie en/of oncologische zorg, kies je uit een beperkter aantal ziekenhuizen en zorgverleners. De zorgverzekeraar moet echter wel voldoen aan de zorgplicht.
Vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg Rond 75 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief 100 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief (volledige vergoeding in het geval van een zuivere restitutiepolis) 50 tot 75 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Zorgverzekeraars moeten zich wel houden aan het hinderpaalcriterium.

Welke polis je ook hebt, voor spoedeisende hulp, vervalt het verhaal van gecontracteerde zorg. Je hebt dan in principe altijd recht op volledige vergoeding van de zorgverzekeraar (binnen de voorwaarden van de basisverzekering). Ook kun je, ongeacht de polis, zelf je huisarts of tandarts blijven kiezen, zelfs met een budgetpolis.

Hoe werkt het eigen risico?
Het eigen risico is een bedrag dat de verzekerde eerst uit eigen zak moet betalen aan de zorgverzekeraar, voordat hij/zij recht heeft op vergoeding vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is van toepassing op de meeste zorgkosten die door de basisverzekering vergoed worden, zoals:

Ziekenhuiszorg: verblijf en behandeling

Specialistische zorg, bijvoorbeeld een consult met een cardioloog.

Geneesmiddelen/bloedafname via de huisarts

Ambulancevervoer

Hulpmiddelen, zoals een gehoortoestel of kunstgebit

Met ingang van het nieuwe verzekeringsjaar zijn alle zorgverzekeraars verplicht om op hun website de vergoedingen van ‘niet gecontracteerde’ zorg te vermelden. Heartlife valt onder de noemer niet gecontracteerde zorg ZBC’s.

Wilt u op uw gemak alle zorgverzekeraars vergelijken? Kijk dan op ZorgWijzer.nl hier zijn ook alle zorgpremies 2017 te vinden.

Alle premies zijn bekend en de onderlinge verschillen tussen de zorgverzekeraars zijn enorm. Vandaar dat het loont om je huidige zorgverzekering te vergelijken voor 2017 met het overige aanbod.

Tot slot: de website www.zorgaspect.nl geeft antwoorden op veel gestelde vragen en andere belangrijke informatie zonder winstoogmerk!

Recommended Posts
Comments
pingbacks / trackbacks
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.