In blog

marathon

De zomervakantie is ten einde, de kinderen gaan weer naar school en langzaam krijgen ritme en routine weer de overhand. Het ‘gewone’ leven is weer begonnen.

Bewegen is goed voor je hart

Het begin van een nieuw schooljaar gaat vaak gepaard met goede voornemens. De extra aandacht die het lijf krijgt in het begin van de zomer om weer strak in het badpak te komen wordt met veel verve weer opgepikt aan het einde van de zomer als blijkt dat er helaas toch weer wat kilootjes zijn bijgekomen door die onweerstaanbare Italiaanse ijsjes. Minder eten en meer bewegen.

Bewegen is goed voor je hart; een boodschap die dagelijks in de spreekkamer van de cardioloog over de tafel gaat. Maar wat zijn nu eigenlijk de effecten van zeer intensief sporten? Recent is er een onderzoek gedaan bij 167 marathonlopers waarbij het hart uitgebreid werd onderzocht voor aanvang van de marathon, direct na de race en twee weken later. Er waren minimale veranderingen in het contractiepatroon van het hart en in hun bloed waren stoffen meetbaar die je ook vindt in het bloed bij iemand die een hartinfarct heeft doorgemaakt, hetzij in een veel lagere concentratie.

Veilig hardlopen

Dit laatste suggereert dat er mogelijk toch wat hartschade is geweest. Alle metingen van het hart en bloed waren geheel normaal na twee weken. De minimale veranderingen zijn dus een reactie op het vele sporten maar leiden niet tot permanente hartschade.

Het lijkt er dus op dat je veilig kunt hardlopen. In de 30-jarige geschiedenis van de London Marathon zijn er acht hartdoden geweest. Alle acht renners hadden belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Trainen

Wat is nu eigenlijk het advies voor mensen die willen gaan trainen voor bijvoorbeeld een marathon? Het luidt als volgt;

  • Bij mensen jonger dan 35 jaar wordt een cardiologisch consult geadviseerd als er symptomen zijn van hart- en vaatziekten zoals hartkloppingen, kortademigheid of pijn op de borst. Daarnaast als er in de familie van de patiënt gevallen bekend zijn van een acute hartdood.
  • Bij mensen ouder dan 35 jaar met tenminste twee risicofactoren voor hart- en vaatziekten (bijv. roken, hoog cholesterol, diabetes, verhoogde bloeddruk) of klachten van pijn op de borst moeten gezien worden door de cardioloog.

Dus als er geen klachten zijn en er zijn geen risicofactoren, is er geen reden voor een hartonderzoek.

Wat is een sporthart?

Tot slot nog even een veelgestelde vraag. Wat is nu eigenlijk een sporthart? Het is een term waarmee een hart bedoeld wordt dat groter is dan gemiddeld, met name meer hartspierweefsel heeft. Het sporthart is in staat om per slag meer bloed rond te pompen. Van een sporthart gaat niemand dood en het verhoogt juist de kans op een langer leven.

Dames, heren, gymschoenen uit de kast!

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.