In Uncategorized

Bijna alle zorgverzekeraars verlagen volgend jaar hun vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg, meldt SKIPR. Gemiddeld daalt die van 75 naar 65 procent. 

Alle VGZ-merken (onder meer Univé, Zekur, IZZ, UnitedConsumers) en VGZ zelf bieden in 2023 geen restitutiepolis meer aan. Zilveren Kruis en zijn merken behouden de meeste restitutiepolissen en vergoeden evenveel niet-gecontracteerde zorg als dit jaar. Met uitzondering van het FBTO-merk. Dat heft 1 januari de restitutiepolis op en deelt klanten mee dat het een combinatiepolis wordt (Basis Vrij): dat is een soort restitutiepolis waarin niet alles wordt vergoed. Bij minimaal vijf zorgpolissen daalt vanaf januari de vergoeding naar 65 procent of 60 procent. Menzis heeft een deel van de vergoedingen verlaagd, een deel verhoogd en een deel is gelijk gebleven. Niet Gecontracteerde medisch-specialistische zorg wordt bij de meeste polissen maximaal 75 procent vergoedt. 

Vergoedingspercentage

Meestal is het vergoedingspercentage echter lager dan in de polis worden vermeld. Vrijwel alle verzekeraars hanteren de omschrijving dat klanten (bijvoorbeeld) 65 procent vergoed krijgen van de ‘gemiddelde prijs die is afgesproken met gecontracteerde zorgverleners’: in de praktijk is dat lager, waardoor de tegemoetkoming van de kosten aan patiënten ook lager uitpakt. Verzekeraars gebruiken daarnaast de term ‘maximaal’: de vergoeding kan daardoor om onbekende redenen lager uitpakken. Enkele zorgverzekeraars laten klanten nog meer in het ongewisse over de hoogte van hun vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. Zo geeft Anderzorg (een merk van Menzis) aan dat hun vergoeding ‘tussen 60 en 100 procent’ ligt. Verzekerden moeten opzoeken in een lange lijst met vele duizenden behandelingen wat voor hen van toepassing is. 

Het opheffen van restitutiepolissen gaat harder dan ooit. In 2023 verdwijnen er dus vijf, vorig jaar stopten drie verzekeraars (OHRA, Zorg en Zekerheid, Nationale Nederlanden DSW en ONVZ): “De restitutieverzekeringen die worden afgeschaft, veranderen in een combinatiepolis”. Dat is een combinatie van een restitutie- en natura polis. Daar wordt sommige zorg 100 procent vergoed, andere zorg deels. VGZ heeft volgend jaar drie soorten polissen, waarbij er één alle ongecontracteerde zorg voor 70 procent vergoedt en een verzekering die 80 procent teruggeeft. VGZ heeft ook een nieuwe polis per 1 januari, de VGZ Eigen Keuze. Daarbij wordt alle zorg 100 procent vergoed Zes restitutiepolissen in 2023: Menzis Basis Vrij, CZ Zorgkeuzepolis, Asr Eigen Keuze, Zilveren Kruis Basis Exclusief, Stad Holland Basisverzekering (een merk van DSW) en Aevitae EUCARE restitutie.

Bron: SKIPR

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

HeartLife Zorgverzekering