In blog

Winkelruiten zijn versierd met pompoenen en op social media spoken allerlei enge outfit foto’s rond. Het Halloween-feest is in Nederland steeds meer terrein aan het winnen en wordt ook vaker gevierd. Halloween is van oorsprong een Keltisch feest waar vroeger de doden van het afgelopen jaar werden herdacht. Tijdens Halloween kunt je ongestraft en onherkenbaar verkleed als griezel de buren de stuipen op het lijf jagen. Maar is dit geheel zonder risico, of kun je jezelf letterlijk doodschrikken?

Emotionele stress

Bij mensen die bekend zijn met een hartkwaal weten we dat stress en emoties kunnen leiden tot meer klachten. Hoe zit dat met een gezond hart? Kun je je letterlijk (bijna) doodschrikken? Of zoals we ook wel zeggen een hartverzakking krijgen. Het antwoord is ja. Bij een hevige emotionele schok kunnen er zoveel stresshormonen in het bloed terecht komen waardoor er een hartinfarct kan optreden. Extreme emotionele stress zoals een plotseling overlijdensbericht, natuurrampen, een gewapende overval maar ook liefdesverdriet of zelfs een surpriseparty kan aanleiding geven tot een “namaak-hartaanval”. Patiënten hebben de typische verschijnselen van een infarct: pijn op de borst uitstralend naar linkerarm en kaken, kortademigheid, misselijkheid en braken. In het ziekenhuis laat het hartfilmpje het beeld van een infarct zien en ook een echo laat een slecht functionerende hartspier zien. Het hart kan soms zo slecht functioneren dat er vocht achter de longen komt en leiden tot hevige kortademigheid. Als de patiënt dan vervolgens een hartkatheterisatie ondergaat is er van aderverkalking, laat staan een afgesloten bloedvat, in het geheel geen sprake. Hoewel patiënten er aanvankelijk ernstig aan toe zijn, herstellen ze volledig. Binnen enkele dagen pompt het hart weer goed en na twee weken is meestal het herstel compleet.

Stresshormonen

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de stresshormonen die vrijkomen bij zo’n schrikreactie de boosdoeners zijn. In het bloed van deze patiënten werden stresshormonen (catecholamines) in enorme concentraties aangetoond: 7 tot 34 maal (!) verhoogd ten opzichte van rustige proefpersonen, 2 à 3 maal zo hoog als bij patiënten met een zwaar hartinfarct – wat immers ook een stresssituatie is. Ook de afbraakproducten van de stresshormonen waren in overmaat aanwezig. Deze stresshormonen verlammen tijdelijk het hart door een direct toxisch effect op de hartspier. Mogelijk spelen ook spasmen van de bloedvaten een rol. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen na de overgang het meest worden getroffen door deze “pseudo-hartinfarcten” na extreme mentale stress. Moeten cardiologen hier nu extra alert op zijn? De onderzoekers van dit fenomeen menen van wel, al komt het beslist veel minder voor dan de echte hartinfarcten. Volg je hart en laat je niet leiden door angst.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.