In blog

Linda ter Beek zit in het laatste jaar van haar studie geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Ze doet haar wetenschapsstage bij HeartLife en onderzoekt  de relatie tussen hart – en vaatziekten en ADHD bij vrouwen.

Vertel eens kort iets over jezelf?Ik ben Linda, ik ben 28 jaar en ik woon sinds kort in het mooie Brabant (’s Hertogenbosch). Ik zit in mijn laatste jaar van de opleiding geneeskunde in Utrecht. In mijn vrije tijd luister en speel ik graag muziek, houd ik van koken en lekker uiteten met familie en vrienden.

Wat is je functie bij HeartLife?Als co-assistent heb ik bij HeartLife in maart en april van dit jaar met veel plezier mijn keuze coschap gelopen. Sinds enkele weken volg ik hier ook mijn wetenschapsstage (zonder patiëntenzorg).

Waarom heb je voor HeartLife gekozen?Naast dat ik meer kennis en ervaring wilde binnen de cardiologie en specifiek het vrouwenhart, sprak HeartLife mij aan, omdat hier veel aandacht wordt besteed aan leefstijl. Helaas is leefstijlgeneeskunde een onderbelicht onderwerp in de huidige geneeskunde opleiding terwijl leefstijlinterventies heel effectief kunnen zijn. Ik vind het belangrijk om als (toekomstig) arts je niet alleen op ziekte te richten, maar ook samen met de patiënt te kijken naar hoe we zijn/haar gezondheid kunnen bevorderen.

Je doet onderzoek naar de relatie tussen hart-en vaatziekten en ADHD-klachten bij vrouwen. Kun je iets meer vertellen over je onderzoek?
Mijn onderzoek gaat over de relatie tussen hart- en vaatziekten en ADHD-klachten bij vrouwen. Hier is nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Aan de hand van verzamelde data van patiënten (uiteraard geanonimiseerd) zullen we statistische analyses uitvoeren om te kijken of er een (significant) verband bestaat tussen ADHD en de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

Waarom is het volgens jou belangrijk dat er meer aandacht komt voor het vrouwenhart en ADHD?
Uit eerder onderzoek blijkt dat ADHD bij vrouwen minder goed herkend wordt. Late herkenning leidt tot latere behandeling. Vrouwen die veel last hebben van ADHD-klachten en die geen juiste behandeling krijgen, hebben een grotere kans om bijvoorbeeld een depressie of angststoornis te ontwikkelen. Daarnaast hebben eerdere studies aangetoond dat ADHD gepaard gaat met een verhoogd risico op obesitas en slaapstoornissen. Er is echter nog weinig bekend over de invloed van ADHD-klachten op het hart- en vaatstelsel. Het doel van dit onderzoek is om meer bewustwording te creëren rondom ADHD bij vrouwen en tegelijkertijd meer kennis te verzamelen over ADHD en het hart- en vaatstelsel (hoofd-hartconnectie).

Meer lezen over ADHD en het vrouwenhart? Klik hier om het interview: ‘Meer aandacht voor vrouwen met ADHD’ met psychiater Sandra Kooij te lezen.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.