In blog

Vragen over DBC HeartLife klinieken

Vanaf 1 januari 2012 worden zorgprestaties uitgedrukt in DBC-zorgproducten. Wat betekent dit nu in gewoon Nederlands? Een DBC is kort gezegd een combinatie van welke zorg, door wie wordt verleend. Hieraan zijn codes verbonden, dat zijn al de getallen die u ziet op de factuur. Al deze codes kunt u terugvinden op website van de NzA (Nederlandse zorg Autoriteit). Hieraan zijn de bedragen gekoppeld die de behandeling mag kosten.

Start en duur Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)

Een Diagnose Behandeling Combinatie(DBC) gaat in op de dag dat er een eerste verrichting is uitgevoerd. Een DBC is geldig tot en met maximaal 120 dagen na de opening door de zorgverlener. In sommige gevallen wordt een DBC al eerder afgesloten, 90 dagen na opening van een DBC bij een eerste poliklinische behandeling zonder operatie.
Wanneer u langdurig bij een zorgverlener komt, mag er na het sluiten van de vorige DBC (na 90 dagen) een vervolg-DBC worden geopend. Deze moet 120 dagen openstaan voor er weer een factuur mag worden gestuurd. En of u nou één of twintig keer op een vervolgafspraak komt; het te factureren bedrag blijft gelijk.

Eigen risico
Een behandeltraject, en dus een DBC, is niet gebonden aan een kalenderjaar. Zorgverzekeringen zijn dat wel. Daarom is landelijk de afspraak gemaakt dat voor de declaratie van een DBC de openingsdatum van deze DBC bepalend is. Het kan dus voorkomen dat u in 2016 een operatie heeft ondergaan, maar dat de kosten over 2015 worden berekend. Omdat het behandeltraject al in 2015 is begonnen met bijvoorbeeld een consult voor de klacht of aandoening.
Deze kosten vallen onder uw eigen risico.
Wordt er een vervolg-DBC geopend in een nieuw kalenderjaar, dan geldt opnieuw uw eigen risico.

Voorbeeld
U gaat in behandeling bij een cardioloog. Uw eerste consult vindt plaats op 11 januari 2016 en daarmee wordt de DBC geopend. Na maximaal 90 kalenderdagen, op 12 april 2016 wordt de DBC gesloten. Uw cardioloog stuurt hiervan een rekening naar u. U stuurt de factuur naar uw zorgverzekering. De verzekering betaalt de rekening aan u en brengt bij u het eigen risico in rekening. Het eigen risico wordt in dit geval in rekening gebracht over 2016, aangezien toen de DBC werd gestart. Als uw behandeling nog langer duurt, wordt op 12 april 2015 een nieuwe DBC geopend. Deze DBC moet 120 dagen open blijven staan, vandaar dat u pas na 120 dagen de factuur krijgt toegezonden. Als uw eigen risico nog niet volledig in rekening is gebracht, kunnen meerdere DBC’s  in rekening gebracht worden met uw eigen risico van 2016.
DBC’s  hebben vaste tarieven. Het kan dus zo zijn dat het factuur bedrag van de eerste DBC gelijk is aan  als dat van de vervolg DBC.

Facturen van HeartLife
Bij HeartLife leveren wij de zogenaamde ‘niet gecontracteerde’ zorg. HeartLife heeft dus geen contract afgesloten met uw verzekeraar. Daarom mogen wij niet rechtstreeks de rekening naar uw verzekering sturen en ook zal uw verzekeraar het uitgekeerde bedrag niet rechtstreeks aan HeartLife uitkeren maar altijd aan u.
Wij beseffen dat u hierdoor extra werk heeft aan het declareren. Aan de andere kant vinden wij bij HeartLife dat er ook een positieve kant zit aan deze manier van declareren: u kunt namelijk precies zien wat er in rekening wordt gebracht.
Normaal gesproken gebeuren al deze declaraties op de achtergrond, dat kan fijn zijn omdat u niet direct geconfronteerd wordt met de kosten. U krijgt een overzichtje op uw computer en daarmee is het klaar. Aan het eind van het jaar wordt u verzocht om uw gebruikte eigen risico over te maken.
Bij HeartLife krijgt u fysiek de rekening toegestuurd en moet u deze zelf indienen. U kunt direct en gespecifieerd zien wat er wordt gedeclareerd en u kunt zien of de onderzoeken die vermeld staan op de rekening ook werkelijk zijn gedaan.  Als u daarover vragen hebt kunt u ons direct benaderen.

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.